flaminiadomus.it

Puheeksi otto

Leggi tutto

Giu
01

lotto 48/2019

Giu
01

tallinna lasten kanssa

Giu
01

kuumin paikka tänään

Giu
01

menaiset missä sinun pitäisi asua

Giu
01

lotto montako numeroa

Giu
01

mitä missä milloin 2015

Giu
01

tomaatti linssikeitto mitä tänään syötäisiin

Giu
01

motip automaalin kanssa sopiva lakka

Giu
01

mitä syötäisiin viikonloppuna

Giu
01

gari gari kun

Giu
01

Puheeksiotto ja mini-interventio - Alkoholi, tupakka ja

Ikääntyvien alkoholinkäytön puheeksi otto koetaan haasteellisena sekä se, että varsinkin ikääntyvät alkoholin riskikäyttäjät tulevat olemaan tulevaisuudessa haasteellinen ryhmä (Sorocco & Farrell 2006). Tarve kehittämisprojektille tuli opiskelijan, joka toimi kehittämisprojektin projek-

Giu
01

Ehkäisyn puheeksiotto | Päihdelinkki.fi

puheeksi otto
Puheeksi otto ja lyhytneuvonta ovat tärkeitä työvälineitä kaikille ammattilaisille niin sosiaalityössä, traumapäivystyksessä, lasten- ja perheneuvoloissa kuin esimerkiksi vanhustyössäkin. Minun tarinani alkoholin ongelmakäytöstä ja puheeksiotosta (kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, Vantaan kaupunki)

Giu
01

Seksuaalisuuden puheeksi otto

Ota puheeksi. Kehitä alkoholin puheeksioton taitojasi . Hyvä osallistuja. Puheeksioton perusteet –verkkokurssi on helppo ja nopea tapa vahvistaa omaa osaamista puheeksioton toteuttamisessa. Kurssi on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alkoholin riski- ja ongelmakäyttöä asiakastyössä kohtaaville.

Giu
01

Koulutukset | A-klinikkasäätiö

Sote-ammattilaiset. Kurssi on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alkoholin riski- ja ongelmakäyttöä asiakastyössä kohtaaville.

Giu
01

IKÄÄNTYVIEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSI OTTO

puheeksi oton merkityksellisyys. Neuvolassa on otettu Pertun (2004) tutkimukseen perustuen parisuhdeväkivallan puheeksi otto osaksi asiakasprosessia kaksi kertaa, ensimmäisen kerran raskauden seurannan aikana ja toisen kerran lapsen syntymän jälkeen tämän ollessa noin puo-

Giu
01

Puheeksiotto ja mini-interventio - Alkoholi, tupakka ja

Omassa työssäni kriisikeskuksella ei tarvitse paljon puheeksi ottaa. Asiakkaat tulevat juttelemaan ilman isompia puheeksi-otto-kysymyksiä. Tietysti foorumi, asetelma ja tilanne ovat erilaisia kuin kotona, töissä tai koulussa. Meille hakeudutaan puhumaan ongelmista ja kriiseistä.

Giu
01

Otapuheeksi verkkokurssit

Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi. Kohtaatko työssäsi sote-ammattilaisena alkoholin riski- ja ongelmakäyttöä? Se kannattaa ottaa puheeksi, koska ei ole mitään muuta keinoa selvittää, juoko asiakas liikaa alkoholia. Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi …

Giu
01

Alkoholin ja huumeiden käytön puheeksi otto

Ota ajoissa puheeksi. Esimiehellä on velvollisuus huolehtia työnteon ja jaksamisesi edellytyksistä työssä. Jos koet, ettet selviä työstäsi, ota asia ajoissa puheeksi esimiehesi kanssa. Omalle uupumukselle voi myös sokeutua. Jos lähipiirisi huolestuu, ota palaute välittämisenä. Keskustele sekä läheisten että työtovereiden kanssa.

Giu
01

Puheeksiotto - pysyy asiassa! - YouTube

Seksuaaliohjausta antaessasi, luo: •Luottamuksellinen hoitosuhde, jonka jälkeen seksuaalisuuden puheeksi otto tapahtuu osana normaalia keskustelua. •Tasavertainen keskustelutilanne, jossa kohdataan hienotunteisesti ja kunnioittavasti seksuaalisuudesta puhumisen mahdollisesti potilaassa

Giu
01

Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen - YouTube

puheeksi otto
Päihteidenkäytön puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta. Ennen puheeksiottoa voi olla hyvä keskustella jonkun ammattihenkilön kanssa, kuten päihdetyöntekijän, lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän. He auttavat arvioimaan kokonaistilannetta ja etenemisvaihtoehtoja.

Giu
01

Blogi: Puheeksi ottaminen - Pohjois-Karjalan Kriisikeskus

Ei-toivottujen ja suunnittelemattomien raskauksien riski lisääntyy, mikäli nainen käyttää runsaasti päihteitä. Raskauden aikainen alkoholin käyttö on länsimaissa yksi suurimmista lapsen kehityshäiriöitä aiheuttavista tekijöistä. Myös huumeiden ja lääkkeiden käyttö raskauden aikana aiheuttaa niin äidille kuin lapselle eriasteisia riskejä ja vaurioita.

Giu
01

Puheeksiotto :: Ikääntyneiden päihdetyö

Puheeksi otto ja lyhytneuvonta ovat tärkeitä työvälineitä kaikille ammattilaisille niin sosiaalityössä, traumapäivystyksessä, lasten- ja perheneuvoloissa kuin esimerkiksi vanhustyössäkin. Minun tarinani alkoholin ongelmakäytöstä ja puheeksiotosta (kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, Vantaan kaupunki) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Giu
01

Huolesta puheeksi, puheesta teoiksi | Päihdelinkki.fi

puheeksi otto
Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Suhteet eivät vahingoitu, vaan päinvastoin paranevat, vaikka keskustellaan hankalista asioista. Tärkeää on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla toisen (asiakkaan, huoltajien, alaisen jne.) kanssa.

Giu
01

Seksuaalisuuden puheeksi otto

puheeksi otto Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti. Suomessa Puheeksi ottaminen voi kantaa hedelmää : • vasta kuukausien päästä

Giu
01